معنی کلمه غشتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غشتی . [ غ َ ] (اِخ ) ابراهیم بن احمد. از عباس بن عزیز المروزی روایت کند. (از انساب سمعانی ورق 409 الف ).