معنی کلمه ینگی کند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگی کند. [ ی ِ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان ، واقع در 39000گزی جنوب ابهر و 12000گزی راه عمومی قیدار به آب گرم . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).