معنی کلمه ینگی کند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگی کند. [ ی ِ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قراتوره ٔ بخش دیواندره ٔ شهرستان سنندج ، واقع در 31000گزی شمال خاوری دیواندره و 5000گزی دراسب ، با 225 تن سکنه . آب آن از رودخانه و چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).