معنی کلمه ینگی کند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگی کند. [ ی ِ ک َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد، واقع در 25هزارگزی خاوری بوکان ، با 799 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).