معنی کلمه ینگی کند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگی کند. [ ی ِ ک َ ] (اِخ ) در ترکی به معنی «ده نو» و آن نام محلی است کنار راه دوراهه ٔ بناب و ساوجبلاغ میان خوشه مهر و قلی کندی واقع در هشت هزارگزی دوراهه ٔ بناب . (یادداشت مؤلف ).