معنی کلمه طفرس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طفرس . [ طِ رِ ](ع ص ) نرم و سهل . (منتهی الارب ). مؤلف منتخب اللغات این لغت را که قاموس اللین السهل آورده بر اثر تحریف نساخ اللبن خوانده و «شیر گوارا» معنی کرده است .