معنی کلمه ظلال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلال . [ ظَ ] (ع اِ) هر آنچه سایه افکند بر تو مثل ابر و کوه و غیره .

سایه ٔ ابر.(آنندراج ).

جای سایه دار. (آنندراج ).