معنی کلمه عجول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عجول . [ ع ِج ْ ج َ ] (ع اِ) گوساله . ج ، عَجاجیل . (منتهی الارب ).

مشتی از حَیس و خرما و پسته با خرما آمیخته . (منتهی الارب ).