معنی کلمه ارخاخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارخاخ . [ اِ ] (ع مص ) مبالغه کردن در چیزی . (منتهی الارب ).