معنی کلمه ملصق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ملصق . [ م ُ ص ِ ] (ع ص ) درچسبنده . (غیاث ) (آنندراج ).