معنی کلمه ینگی ارخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگی ارخ . [ ی ِ اَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کرانی شهرستان بیجار، واقع در 12000گزی جنوب خاوری حسن آباد سوگند و 2000گزی باختر راه فرعی جیران به حسن آباد، با 190 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).