معنی کلمه ینگی آبادچای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگی آبادچای . [ ی ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بخش مرکزی شهرستان میانه ، واقع در 4هزارگزی جنوب میانه ، با 98 تن سکنه . آب آن از دیمی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).