معنی کلمه ورشات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ورشات . [ وَ رِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ وَرِش . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به ورش شود.

ج ِ ورشة. (ناظم الاطباء). رجوع به ورشة شود.