معنی کلمه ثبات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبات . [ ث َ ] (اِخ ) میرمحمد عظیم . یکی از شعراء هندوستان پسر میرمحمد افضل متخلص به ثبات مولد او بسال 1122 هَ . ق . در اﷲآباد و وفات وی بسال 1161 هَ . ق . بوده است و از اشعار اوست : بخت بد گر برد از کوی توام سوی بهشت پرسم از حور که آن سایه ٔ دیوار کجاست .