معنی کلمه لدم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لدم . [ ل َ دَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ لادم . (منتهی الارب ).