معنی کلمه طفاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طفاف . [ طَف ْ فا ] (ع ص ) فرس ٌ طفاف ؛ اسپ تیزرو. (منتهی الارب ). اسپی که سبک و جَلد باشد.

ظرفی که تا لبها رسیده باشد. (منتخب اللغات ).