معنی کلمه لدغاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لدغاء. [ ل ُ دَ ] (ع ص ، اِ) غیبت کنندگان مردم را. (منتهی الارب ).