معنی کلمه ینگجه دلیکانلو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگجه دلیکانلو. [ ی ِ گ ِ ج َ دَ ] (اِخ ) دهی است ازدهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه ، واقع در 38هزارگزی شمال خاوری میانه ، با 697 تن سکنه . آب آن چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).