معنی کلمه قبعثر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قبعثر. [ ق َ ب َ ث َ ] (ع ص ) مردبزرگ خلقت . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).