معنی کلمه ارتکین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارتکین . [ اَ ت َ ] (اِخ ) حاجب سرای مسعود غزنوی . رجوع به تاریخ بیهقی چ فیاض ص 603، 604، 619 تا 622، 648، 651، 652، 657 شود.