معنی کلمه ینگجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگجه . [ ی ِ گ ِ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سراجوی بخش مرکزی شهرستان مراغه ، واقع در 16هزارگزی شمال خاوری مراغه ، با 782 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ مردق و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).