معنی کلمه زحلول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زحلول . [ زُ ] (ع اِ) جای تنگ و لغزان از ملاست و صفایی . (منتهی الارب ).