معنی کلمه فرخزاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرخزاد. [ ف َرْ رُ ] (ن مف مرکب ) مبارک زاد باشد، چه فرخ به معنی مبارک آمده است . (برهان ). فیروز. خجسته . سعادتمند. (ناظم الاطباء). رجوع به فرخ شود.