معنی کلمه ورساز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ورساز. [ وَ ] (اِخ ) نام ولایتی است در ماوراءالنهر. (آنندراج ). نام جایی و مقامی و ولایتی است . (برهان ) : تو کشیدی به جانب ورساز لشکر انبه و سپاه گران . عبدالواسع جبلی .