معنی کلمه پاداش ده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاداش ده . [ دِ ه ْ ] (نف مرکب ) پاداش دهنده : نیکی و سخاوت کن و مشمر که چو ایزد پاداش ده و مفضل و نیکوشمری نیست . سنائی .