معنی کلمه ینگجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگجه . [ ی ِ گ ِ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اوجان بخش بستان آباد شهرستان تبریز، واقع در 6هزارگزی خاور بستان آباد، با 267 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).