معنی کلمه طغیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طغیا. [ طَغ ْ / طُغ ْ ] (ع اِ) گاو ریزه .

عَلَم است مر گاو دشتی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ).