معنی کلمه لدام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لدام . [ ل ِ ](ع مص ) پاره زدن جامه و موزه را. (منتخب اللغات ).