معنی کلمه سبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبة. [ س ِب ْ ب َ ] (ع اِ) انگشت شهادت . (منتهی الارب ).

نوع و هیئت دشنام دادن . (ناظم الاطباء).