معنی کلمه لداغة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لداغة. [ ل ُدْ دا غ َ ](ع ص ) مرد آزارنده و ناخوش کن مردم . (منتهی الارب ).