معنی کلمه طغوة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طغوة. [ طَغ ْ وَ ] (ع اِ) جای بلند.

اندک از هر چیزی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).