معنی کلمه طغمشة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طغمشة. [ طَ م َ ش َ] (ع اِمص ) سستی بینائی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).