معنی کلمه طغماچ خان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طغماچ خان . [ طَ ] (اِخ ) لقب پادشاه طغماج که ولایتی است از ترکستان . (تاریخ رشیدی ).