معنی کلمه جبلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبلی . [ ج َ ب َ ] (اِخ ) حسن بن علی . و این نسبت به بلاد جبل است . (از منتهی الارب ).