معنی کلمه صرف الدهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صرف الدهر. [ ص َ فُدْ دَ ] (ع اِ مرکب ) حوادث و شدائد زمانه . (منتهی الارب ).