معنی کلمه ینگا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگا. [ ی َ ] (ترکی ، ص ) ینگی . نو. (آنندراج ).