معنی کلمه سبال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سبال . [ س ِ ] (اِخ ) جایگاهی است میان بصره و مدینة. (معجم البلدان ).