معنی کلمه اراقلیطوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اراقلیطوس . [ اِ ] (اِخ ) فیلسوف یونانی از مکتب ایونی ، متولد در افسس . وی مبداء هستی را آتش می گفت . (576 - 480 ق . م .): فمشی [ افلاطون ] الی اصحاب اراقلیطوس و کانت لهم طریقة فی الفلسفة وهی الیوم مجهولة فسمع منهم و تحقق ان ّ طریقتهم فی الحکمة یتعین علیها الرد. (تاریخ الحکمای قفطی ص 20).