معنی کلمه ژان نهم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژان نهم . [ ن ِ ن ُ هَُ ] (اِخ ) پاپ مسیحی از سال 898 تا 900 م .