معنی کلمه ینفور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینفور. [ ی َ ] (ع ص ) سخت رمنده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (آنندراج ).