معنی کلمه طاغک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاغک . [ غ َ ] (اِ) زنزلخت . رجوع به زنزلخت شود.