معنی کلمه فرخ قفچاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرخ قفچاق . [ ف َرْ رُ ق َ ] (اِخ ) یکی از سرداران قاوردیان است که در نیمه ٔ دوم قرن پنجم میزیسته و ایرانشاه نوه ٔ قاورد را که فرمانروای کرمان بود در حدود سال 475 هَ .ق . به دست خود کشته است . (از تاریخ افضل چ بیانی ص 21).