معنی کلمه طاغدانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاغدانه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) رجوع به «طاقدانه » شود.

قرنوس . قرانینا. آل . راهن . سرخک .