معنی کلمه ثایرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثایرة. [ ی ِ رَ ] (ع ص ، اِ) تأنیث ثایر.

هیجان : امیر سیف الدوله بعد از سکون ثایره ٔ جنگ و خمود نایره ٔ حرب او را امان داد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 159).