معنی کلمه اذراب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اذراب . [ اِ ] (ع مص ) تیز کردن . (زوزنی ).