معنی کلمه گرنه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرنه . [ گ ُ ن َ ] (اِ) نام گیاهی است . (برهان ) (آنندراج ) (جهانگیری ).