معنی کلمه گرنگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرنگ . [ گ َ رَ ] (اِ) لشکرگاه .

جنگ گاه . (برهان ) (آنندراج ). رجوع به کرنک شود.