معنی کلمه ذویب بن شریح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذویب بن شریح . (اِخ ) (37 هَ . ق ./ 657 م .) ذؤیب بن شریح الهمدانی : احد الاشراف الشجعان : من رؤساء همدان فی صدر الاسلام . قتل فی وقعة صفین و کان مع علی . (الاعلام زرکلی ج 1 ص 314).