معنی کلمه صرص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صرص . [ ] (ع اِ) ماهی خشک شده . (دزی ج 1 ص 827).