معنی کلمه داوداوة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
داوداوة. [ وَ ] (اِ) نام درخت و میوه ای که آنرا در نوعی شیرینی خمیر و در آفتاب خشک کنند. (دزی ج 1 ص 420).